Bevattning av grönytor

 
Vår verksamhet omfattar bevattning av alla grönytor som golfbanor, kyrkogårdar, parker, trädgårdar, fotbollsplaner och idrottsanläggningar. Vi levererar även anläggningar för bevattning av många olika användningsområden; t ex droppbevattning för träd- och planteringsytor, ridanläggningar både inomhus och utomhus samt andra anläggningar där dammbindning behövs.

BEVA Bevattningsteknik, dotterbolag till Aquadesign International AB, har kunskap om allt från projektering av hela system till enskilda produkter och inte minst installationer och service. Mer än 30 års verksamhet inom området bevattning av grönytor, innebär att vi har mycket stor erfarenhet av och kunskap om optimala lösningar för varje enskilt bevattningsprojekt. Prisvärda lösningar med funktionsgaranti är vår specialitet.

Läs mer om vår affärsidé i nedan pdf.

 


BEVA's företagspresentation

 

 

     

AquaGate är
BEVA Bevattningsteknik AB
och Aquadesign AB i samverkan. 

Klicka på loggan för att
komma till vår nya hemsida.

Vårt telefonnummer är fortfarande:

08 712 95 90  

 

Hitta information

 
Beva Bevattningsteknik AB    Box 13, 182 11 Danderyd   08 712 95 90
 
 
 
© Beva Bevattningsteknik AB 2007 - All rights reserved